Watervliet Arsenal Museum - Small Arms / 07M1GarandM1DSniperRifleMG34GermanMachineGunM1DSniperRifleM1Garand
Bill Maloney
1/8/2014

Previous Home Next

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

07M1GarandM1DSniperRifleMG34GermanMachineGunM1DSniperRifleM1Garand

07 M1 Garand, M1D Sniper Rifle, MG34 German Machine Gun, M1D Sniper Rifle, M1 Garand