Aberdeen US Army Ordinance Museum - Anti Aircraft Guns - Other Anti Tank Guns
Bill Maloney
7/11/2007

01AntiTankGun 02AntiTankGun 03AntiTankGun 04AntiTankGun
01 Anti Tank Gun 02 Anti Tank Gun 03 Anti Tank Gun 04 Anti Tank Gun
05AntiTankGun 06AntiTankGun    
05 Anti Tank Gun 06 Anti Tank Gun

Aberdeen US Army Ordnance Museum Main Page